back-image
Образовательные учреждения Карагандинской области
83
садов
370
школ
3021
детей
903
учителей
54
клуба
1039
кружков
275
секций
375
вакансий
клубтар
Қаладағы барлық үйірмелер, секциялар, клубтар
қызығушылықтары
мен бағыттар бойынша
бірлестіктер